Moduri de învățare

„Analfabetul de mâine nu va fi cel care nu ştie să citească, ci va fi cel care nu a învăţat cum să înveţe”, susținea Alvin Toffler, cunoscut scriitor și futurolog american.

Avem de multe ori senzația unei veritabile avalanșe de informații: internetul, telefoanele inteligente și celelalte mijloace de comunicare în masă disponibile astăzi. Acestea ne oferă acces la mai multe cunoștinte decât îi erau disponibile celui mai puternic om de pe Terra acum 50 de ani. Din acest motiv, fie că suntem elevi, studenţi sau pur şi simplu adulţi curioşi să afle mai multe despre lumea în care trăim, este important să ştim care sunt cele mai bune metode de învăţare.

Elementele de bază pe care trebuie pus accentul sunt: luarea notiţelor la cursuri, ergonomia învăţării, metodele de învăţare, memorarea eficientă, pregătirea examenelor şi citirea rapidă.

Luarea notiţelor este o modalitate utilă pentru notarea ideilor furnizate de un profesor, o carte sau o altă sursă de informaţii. Luarea notiţelor implică doar reținerea ideilor principale, prezentate într-o manieră cât mai concisă. Luarea notiţelor este o etapă esenţială a procesului de învăţare deoarece prin combinarea factorilor vizuali, kinestezici şi auditivi, informaţia se înmagazinează mult mai bine.

Lectura este actul prin care se pot obţine informaţii dintr-un text scris şi se pot identifica două tipuri de lectură: lectura de amuzament şi de studiu. Al doilea mod de lectură are totdeauna o formă activă, interpretativă şi critică, scopul său principal fiind o înţelegere mai bună a problemei, obţinerea de informaţii cu privire la un anumit subiect, reținând ideile de bază şi utilizând acest gen de informaţii în cadrul unei sinteze originale. Modalitatea de a învăţa cum să înregistrezi informaţiile oferite de un material este aceea de a întocmi un conspect, adică o prezentare precisă, prescurtată a cărţii. Acesta trebuie realizat utilizând propriile cuvinte în încercarea de a reda principalele idei şi argumente ale autorului.

O altă modalitate de informare documentară o reprezintă luarea notelor de lectură pe fişe de lectură care vor fi însoţite de fişe bibliografice. Fişele bibliografice seamănă cu cele utilizate în biblioteci şi vor cuprinde principalele date de identificare a sursei de informaţii. Utilizarea acestor fişe se poate dovedi utilă la o eventuală reluare a lecturii sau pentru alte persoane interesate. Întocmirea acestor fişe bibliografice permite regăsirea ulterioară a sursei de informaţii şi a informaţiilor din ea.

Învățatul „cu cap” este cel mai eficient mod de învățare, indiferent de metodele pe care doriți să le abordați. Așadar, spor la învățat! Cu drag, Centrul Unirea.